Հայաստանի բուսատեսակներ

Մոլեխինդ թունավոր. ՀՀ Բույսեր
Մոլեխինդ թունավորը (լատ.՝ Cicuta virosa) հովանոցավորների ընտանիքին պատկանող խոտաբույս է։ Բազմամյա է, կոճղարմատը հաստ է, մսալի ունի կարճ սնամեջ միջհանգույցներ և հանգույցներում միջնորմներ։ Խիստ թունավոր է։ Թունավորումն ավարտվում է շնչառության կաթվածով։
2016-05-17 15:47:24
Կյանքի արմատ. ՀՀ Բույսեր
Կյանքի արմատ, ժենշեն (չինարեն՝ կյանքի արմատ, բառացի՝ մարդ-արմատ) (լատ.՝ Panax), արալիազգիների ընտանիքի բազմամյա խոտաբույս։ Ձմեռող օրգանները արմատն ու կոճղարմատն են։ Արմատը առանցքային է, թույլ ճյուղավորված, մսալի, սպիտակամոխրագույն կամ դեղնավուն։ Ցողունը կանգուն է, մոտ 50 սմ, գագաթնային մասում՝ տերևների (3—5) վարդակով։ Տերև...
2016-05-17 15:44:22
Պատատուկ դաշտային. ՀՀ Բույսեր
Պատատուկ դաշտային (լատ.՝ Convolvulus arvensis), պատկանում է պատատուկազգիների ընտանիքին, երկշաքիլավոր մոլախոտ է։ Ծիլերը դուրս գալուց հետո վերգետնյա զանգվածն ավելի դանդաղ է զարգանում, իսկ արմատային համակարգն ավելի արագ։ Կյանքի առաջին տարվա ընթացքում բույսի արմատները կարող են հասնել մինչև 1.5 մ խորության։ Տերևները նետասլաքաձև են։ Յ...
2016-05-17 15:29:41
Ճրագախոտ ճյուղավոր. ՀՀ Բույսեր
Ճրագախոտ ճյուղավոր (լատ.՝ Orobanche ramosa) պատկանում է ճրագախոտազգիների ընտանիքին, երկշաքիլավոր պարազիտ խոտ է։ Ցողունի ստորգետնյա և վերգետնյա մաերը կարողանում են ոչնչացնել ծեր բույսին։ Ծլում է սերմերով։ ՍԵրմից դուրս եկած ծիլը կպչելով բույսի արմատներին հողի մակերես է դուրս գալիս 35-40 օր հետո։ Մինչև աշնան վերջ արդեն բույսը հասու...
2016-05-17 15:23:39
Տերեփուկ կապույտ. ՀՀ Բույսեր
Տերեփուկ կապույտ (լատ.՝ Centauréa cyánus), աստղածաղկազգիների ընտանիքի երկշաքիլավոր, միամյա, ձմեռող մոլախոտ։ Ունի 75 սմ բարձրությամբ ցողուն։ Ներքևի տերևները փետրային են, վերևի տերևները գծային և նշտարաձև։ Բույսը ծաղկում է հուլիս-օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում։ 1000 սերմիկը կշռում է 4,5 գրամ։ Բույսը տալիս է 700-ից մի...
2016-05-17 15:20:47
Ժախ թավոտ. ՀՀ Բույսեր
Ժախ թավոտ (լատ.՝ Heracleum trachyloma), պատկանում է նեխուրազգիների ընտանիքին։ Երկշաքիլավոր մոլախոտ է։ Արմատները հզոր են ու զարգացած, ցողունները հաստ են ու ճյուղավորվող, կարող են հասնել մինչև 2 մ բարձրության։ Պտուղը ձվածիր է, 1000 սերմը կշռում է 1.4 գ։ Ծաղկում է հունիս ամսին և պտղաբերում հուլիսին։ Սերմերի ծլունակությունն այնքան ...
2016-05-16 16:48:38
Անանուխ երկարատերև. ՀՀ Բույսեր
Անանուխ երկարատերև (լատ.՝ Méntha longifólia), պատկանում է խուլեղինջազգիների ընտանիքին, երկշաքիլավոր բազմամյա մոլախոտ է։ Սերմից ծլած բույսը առաջացնում է կարճ ցողունային ճյուղավորումներ։ Առաջին տարվա աշնանը կազմում են վարդանման խմբավորում, իսկ հաջորդ տարվա գարնանը շարունակում են արմատապալարային ճյուղավորումները։ Ծաղկ...
2016-05-16 16:44:46
Բիգնոնիազգիներ. ՀՀ Բույսեր
Բիգնոնիազգիներ (լատ.՝ Bignoniaceae), բավական հարուստ տաքսոնոմիական կազմ ունեցող (100 ցեղի պատկանող 600 տեսակ) ընտանիք է, որի ներկայացուցիչների ճնշող մեծամասնությունը տարածված է արևադարձային և մերձարևադարձային գոտիներում։ ՏարածվածությունՀայաստանի դեկոևատիվ տնկարկներում, առաջին հերթին բուսաբանական այգիներում դեկորատիվ տնկարկներու...
2016-05-16 16:40:11
Հավակատար հասկավոր. ՀՀ Բույսեր
Հավակատարազգիների (լատ.՝ Amaránthus retrofléxus) ընտանիքի երկշաքիլավոր, սակավամյա մոլախոտ է։ Նրանց գույնը նործիլ հասկում ավելի կարմիր է։ Ցողունը ուղիղ է, բազմակող ու թավոտ՝ մինչև 80 սմ բարձրությամբ։ Տերևները կլորավուն-լոբաձև են, մեծ մասամբ հարթաեզր։ Վերին տերևներն անհամեմատ ավելի խոշոր են, քան ստորինները։ Ծաղկափթթո...
2016-05-16 16:31:15
Գորտնուկ թունավոր. ՀՀ Բույսեր
Գորտնուկ թունավոր (լատ.՝ Ranunculus sceleratus), պատկանում է հրանուկազգիների ընտանիքին, երկշաքիլավոր մոլախոտ է։ Ունի զարգացած արմատներ և թավոտ տերևներ։ Ունի ոսկեդեղին ծաղիկներ, պտուղը բարդ է, 1000 սերմիկը կշռում է 1.5 գ։ ԲազմացումԲազմանում են հիմնականում սերմերով։ Գարնանը՝ նույն տարում ծլած սերմերից առաջանում են փնջարմատներն ու...
2016-05-16 16:28:44
Խլածաղկազգիներ. ՀՀ Բույսեր
Խլածաղկազգիներ (լատ.՝ Scrophulariaceae), երկշաքիլավոր բույսերի ընտանիք։ Հիմնականում բազմամյա խոտաբույսեր են, կիսաթփեր, հազվադեպ՝ թփեր։ Տերևները պարզ են, ամբողջական կամ փետրաձև, հերթադիր կամ հանդիպակաց։ Ծաղիկները երկսեռ են, անկանոն, երբեմն համարյա կանոնավոր։ Առէջքները 4-ն են կամ 2-ը, հազվադեպ՝ 5-ը։ Վարսանդը երկբուն է, վերնադիր։ Պ...
2016-05-16 16:24:56
Եզան լեզու մեծ. ՀՀ Բույսեր
Եզան լեզու մեծ (լատ.՝ Plantágo májor), ջղախոտազգիների ընտանիքի երկշաքիլավոր մոլախոտ։ Հասնում է մինչև 70 սմ բարձրության։ Ծաղկապսակը բաց գորշավուն է։ Պտուղը ձվաձև տուփիկ է 8-16 սերմ։ Սերմերը մանր են կարող են տարածվել կպչելու միջոցով։ Մեկ բույսը կարող է մեծ քանակությամբ սերմեր։
2016-05-16 16:19:25
Արեկա. ՀՀ Բույսեր
Արեկա (լատ.՝ Areca) բույսերի ցեղ Արմավենիներ (Arecaceae) արմավենիների ընտանիքից։ Բուսաբանական նկարագիրը Տարբեր բարձրության արմավենիներ են։ Օրինակ՝ АԱրեկա դայունգը (Areca dayung) չի գերազանցում 35 սմ-ը։ Բունը հիմնականում մեկն է՝ նեղ, մաղանման խողովակներով։ Տերևները փետուրանման են։ Ծաղիկները հավաքված են ծաղկաբույլերով, որոնց ստո...
2016-05-16 16:16:37
Հակինթ արևելյան. ՀՀ Բույսեր
Հակինթ արևելյան (լատ.՝ Hyacínthus orientális), շուշանազգիների ընտանիքին պատկանող բազմամյա սոխուկավոր ծաղկաբույս։ Պատկանում է հակինթների ցեղին։ Տվյալ ցեղը բնորոշող բուսատեսակ։ Ներկայումս ինտենսիվորեն աճեցվում է դեկորատիվ ձևավորումների համար։ Բազմանում են մանրասոխերով (հիմնական սոխուկի ներքևի հատվածի փոքր սոխուկներ)։...
2016-05-16 16:11:42
Գետնաբաղեղ. ՀՀ Բույսեր
Գետնաբաղեղ (Glechoma), խուլեղինջազգիների (շրթնածաղկավորներ) ընտանիքի բազմամյա խոտաբույսերի ցեղ։ Հայտնի է 10-12, Հայաստանի Հանրապետությունում 1 տեսակ՝ Գետնաբաղեղ բաղեղանման (G. hederacea)։ Հանդիպում է Լոռու, Շիրակի և այլ մարզերում, Երևանի շրջակայքում։ Աճում է բացատներում, թփուտներում, մարգագետիններում, այգիներում, որպես մոլախոտ՝ ...
2016-05-16 16:07:41
Հակինթ. ՀՀ Բույսեր
Հակինթ (լատ.՝ Hyacinthus), շուշանազգիների ընտանիքի կոճղեզավոր բազմամյա բույսերի ցեղ։ Ծաղկագործության մեջ տարածված է Հակինթ արևելյան (H. orientalis) տեսակը (ունի 400-ից ավելի սորտեր)։ Կենսաբանական նկարագիր Սոխուկը լայն կոնաձև է։ Տերևները արմատամերձ են, նշտարաձև, հյութալի, փայլուն կանաչ գույնի։ Ծաղկակիր ցողունը գլանաձև է, հյութ...
2016-05-16 16:04:13
Արիստեա. ՀՀ Բույսեր
Արիստեա (լատ.՝ Aristea) բազմամյա խոտաբույսերի ցեղ է շուշանազգիների (Iridaceae) ընտանիքից։ Բուսաբանական նկարագիրըԲազմամյա խոտաբույսեր են։ Տերևները գծային կամ թրանման են։ Ծաղիկները հավաքված են գլխամասում կամ ստորին հատվածներում։  
2016-05-16 15:58:01
Խմրախոտ. ՀՀ Բույսեր
Խմրախոտ (լատ.՝ Anthoxanthum), ճոմել, դաշտավլուկազգիների (հացազգիներ) ընտանիքի միամյա և բազմամյա խոտաբույսերի ցեղ։ Տարածվածություն Բուսաբանական նկարազարդում ըստ «Bilder ur Nordens Flora» գրքի, 1917-1926Հայտնի է 4, Հայաստանի հանրապետությունում՝ 1 տեսակ՝ բուրավետ խմրախոտ (լատ.՝ A. odoratum)։ Հանդիպում է Լոռու, Գեղարքո...
2016-05-16 15:53:07
Խլորոֆիտում. ՀՀ Բույսեր
Խլորոֆիտում (լատ.՝ Chlorophytum),պատկանում է շուշանազգիների (Liliaceae) ընտանիքին։ Հայրենիքը Աֆրիկան է (Բարեհուսո հրվանդան)։ Կենսաբանական նկարագիրՋերմատնային, կախվող (ամպելային) խոտաբույս է, որի տերևափունջը, որ շատ նման է վիշապածառի տերևափնջին, սկիզբ է առնում անմիջապես արմատավզիկից։ Մշակության մեջ լայն տարածում է գտել Ch.comosu...
2016-05-16 15:49:28
Սագոենի. ՀՀ Բույսեր
Սագոենի (լատ.՝ Cycas),պատկանում է սագոենազգիների (Cucadaceae) ընտանիքին։ Հայրենիքը Ճապոնիայի և Չինաստանի արևադարձային երկրամասերն են։ Կենսաբանական նկարագիրԱրտաքին տեսքով հիշեցնում են որոշ արմավենիների, սակայն դրանց հետ ոչ մի կապ չունի։ Երկտուն բույս է, ուղիղ սյունաձև կամ ուռուցիկ ցողունով, փետրավոր տերևներով։ Մշակության մեջ գլխ...
2016-05-16 15:46:08
Օրացույց
Ամենադիտված
Այսօր
Այս շաբաթ
Այս ամիս
Մենք Facebook-ում