Հայաստանի բուսատեսակներ

Կիպրոս. ՀՀ Բույսեր
Կիպրոս կամ սրնգենի (լատ.՝ Ligustrum), ձիթենազգիների ընտանիքի տերևաթափ և մշտադալար թփերի, հազվադեպ՝ ծառերի ցեղ։ Տերևները պարզ են, հակադիր, լայն նշտարաձև։ Ծաղիկները երկսեռ են, սպիտակ, բուրավետ։ Ծաղկաբույլը հուրան է կամ ողկույզ։ Պտուղը կլոր է, հատապտղանման կորիզապտուղ, կապույտ, մանուշակագույն, կանաչ, սև երանգներով։ Հայտնի 40 տեսակ...
2016-05-19 17:01:35
Կավաժիպակ իտալական. ՀՀ Բույսեր
Կավաժիպակ իտալական (լատ.՝ Anchusa azurea), գաղտրիկազգիների ընտանիքի երկշաքիլավոր մոլախոտ։ Ունի լավ զարգացած ու խորը գնացող արմատական համակարգ։ Ի տարբերություն մի շարք առանցքաարմատավորների, կավաժիպակի արմատներն իրենց վրա կրում են ելունավոր բողբոջներ։ Փխրուն արմատը մեխանիկական հարվածներից կարող է մասերի բաժանվել և բողբոջների միջոց...
2016-05-19 16:51:05
Գրիֆֆիթի հուդայածառ. ՀՀ Բույսեր
Գրիֆֆիթի հուդայածառ (լատ.՝ Cercis griffithii), Հայաստանում աճում է այս տեսակը, որը տարածված է նաև Միջին Ասիայում, Իրանում։ Մեր հանրապետությունում հանդիպում է միայն Մեղրու տարածաշրջանի ցածրադիր վայրերում՝ Շվանիձոր գյուղի շրջակա թփուտներում, չոր, քարքարոտ աճելավայրերում, մինչև 700 մ բարձրությունների վրա։ Կենսաբանական նկարագիրԼավ ...
2016-05-19 16:39:47
Չիչխան. ՀՀ Բույսեր
Չիչխան (լատ.՝ Hippophae), փշարմավ, ձիափշատ, ձիափուշ, ձորի փուշ, փշատագգիների ընտանիքի տերևաթափ ծառերի կամ թփերի ցեղ։ Հայտնի է 3, Հայաստանում՝ 1 տեսակ՝ Չիչխան դժնիկանման (Hippophae rhamnoides)։ Կենսաբանական նկարագիր Երկտուն է. արական ծաղիկները խմբված են կարճ հասկերում, իգականները՝ տերևանութներում։ Ծաղկում է ապրիլ-մայիսին։ ...
2016-05-19 16:22:27
Մաշ. ՀՀ Բույսեր
Մաշ (լատ.՝ Vigna), բակլազգիների ընտանիքի միամյա բույս։ Կենսաբանական նկարագիր Արմատն իլիկաձև է, ցողունը՝ կանգուն կամ կիսականգուն՝ 30-150 սմ բարձրությամբ, տերևները եռմասնյա են, հերթադիր, ծաղկաբույլը՝ ողկույզ, պտուղը ունդ է՝ դեղին կամ մուգ դեղին։ Սերմերը՝ ձվաձև, երիկամաձև, սպիտակ, վարդագույն, շագանակագույն։ 1000 սերմի կշիռը 300 գ...
2016-05-19 16:12:02
Ճագում սպիտակ. ՀՀ Բույսեր
Ճագում սպիտակ (լատ.՝ Viscum album), փոկածաղկազգիների ընտանիքն պատկանող թփիկ։ ՆկարագրությունԳնդաձև, մշտադալար, կիսամակաբույծ թփիկ է որը ոնի 0,3-0,5 սմ բարձրություն և մինչև 120 սմ թփի տրամագիծ։ Աճում է այլ ծառերի վրա՝ թեղինի, խնձորենի և այլ։ Կաշվակերպ տերևները դասավորված են զույգ - զույգ։ Ծաղիկները հավաքված են փնջերով՝ 5-6 ական։ ...
2016-05-19 16:03:51
Այծացախակեռաս. ՀՀ Բույսեր
Այծացախակեռաս կամ այծատերև (լատ.՝ Lonícera caprifólium), ցեղն ընդգրկում է մոտ 200 տեսակ, որոնք ունեն ամենատարբեր կենսաէկոլոգիական առանձնահատկություններ և տարածվածություն։ Ստուգաբանություն Տեսակների «caprifolium» անվանումը ծագել է լատ.՝ capra - այծ և folium տերև բառերից։ Կենսաբանական նկարագիր Փաթաթվո...
2016-05-19 15:49:05
Աղապատուկ. ՀՀ Բույսեր
Աղապատուկ (լատ.՝ Halocnemum), թելուկազգիների ընտանիքի թփերի կամ կիսաթփերի ցեղ։ Ունի 1 տեսակ՝ աղապատուկ կոնաձև (H. strobilaceum)։ ՁևաբանությունՑողունները հակադիր ճյուղավորվող են, մսալի, հողի մակերևույթին առաջացնում են արմատակալող թմբեր։ Տարածվող ճյուղերը գորշ են, միամյաները՝ թխականաչ, գլանաձև, հոդավոր, հյութալի։ Թերգարգացած տերև...
2016-05-19 14:54:38
Հասմիկ թփային. ՀՀ Բույսեր
Հասմիկ թփային (լատ.՝ Jasminum fruticans), ձիթենազգիների ընտանիքից եկած թուփ է, ունի 1-1,5 մ բարձրություն։ ՆկարագիրԸնձյուղները ունեն կանաչ գույն, մերկ և անկյունավոր են։ Տերևները էլիպսաձև են, 0,6-2 սմ երկարությունը։ Ծաղիկները աճում են կողմնային ճյուղերին՝ հավաված 2-5ական խմբերով։ Հատապտուղը գնդաձև է 0,3-0,8մմ, ունեն սև գույն։ Տա...
2016-05-18 16:36:45
Կամֆորայի ծառ. ՀՀ Բույսեր
Կամֆորայի ծառ (լատ.՝ Cinnamómum cámphora), դափնազգիների ընտանիքի մշտադալար ծառ։ Նկարագրությունը Բարձրությունը՝ 20—50 մ է, բնի տրամագիծը հասնում է մինչև 5մ։ Տերևները՝ հաստակեղև, բուրավետ, ծաղիկները՝ մանր, սպիտակավուն։ Պտուղները գնդաձև են, մուգ կապույտ։ Բույսի բոլոր մասերը պարունակում են եթերային (կամֆորայի) ...
2016-05-18 16:33:19
Աճատերև. ՀՀ Բույսեր
Աճատերև (Բրիոֆիլլում) (լատ.՝ Bryophyllum), պատկանում է թանձրատերևազգիների (Crassulaceae) ընտանիքին։ Հայրենիքը Մադագասկար կղզին է։ Կենսաբանական նկարագիրԱյս արևադարձային բույսը չափազանց արագ է բազմանում, վեգետատիվ ճանապարհով՝ ճուտիկներով, որոնք աճում են տերևների շրջեզրերին։ Դրանք վերին աստիճանի կենսունակ են։ Տերևները վրայից ընկնե...
2016-05-18 16:30:05
Բալենի մահալեբյան. ՀՀ Բույսեր
Բալենի մահալեբյան (լատ.՝ Cerasus mahaleb), ցածրաճ թուփ է՝ մինչև 6-8 մ բարձրությամբ, երբեմն աճում է որպես խոշոր թուփ։ Կենսաբանական նկարագիրՍաղարթը խիտ է, ձվաձև կամ գնդաձև։ Տերևները նեղ կամ լայն ձվաձև են։ Ծաղիկները սպիտակ են՝ հավաքված ողկույզ ծաղկաբույլերում։ Ծաղկում է մայիսին։ Պտուղները դառն են, սև, հասունանում են հուլիս-օգոստոս...
2016-05-18 16:02:42
Արաքսյան կաղնի. ՀՀ Բույսեր
Արաքսյան կաղնի (լատ.՝ Quercus araxina), ցածրաճ ծառ է՝ մինչև 10-15 մ բարձրությամբ և 1 մ բնի տրամագծով։ Իր մորֆոլոգիայով շատ նման է վրացական կաղնուն։ Տարբերվում է տերևների բլթակների գրեթե բացակայությամբ, որոնք ամբողջաեզր են կամ թույլ ալիքավոր։ ՏարածվածությունՏարածված է Արաքս գետի հովտում՝ Զանգեզուրում և Մեղրիում, մինչև 1000-1100 ...
2016-05-18 15:46:33
Իլենի. ՀՀ Բույսեր
Իլենի (լատ.՝ Euonymus), շիմշիր, խուրենի, իլենազգիների ընտանիքի տերևաթափ և մշտադալար թփերի կամ ցածրաճ ծառերի ցեղ։ Տարածվածությունը Տարածված է Արագածոտնի, Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Սյունիքի և այլ մարզերի ստորին և միջին լեռների գոտիներում։ Աճում է կաղևու-բոխու անտառներում, անտառեզրերին, կիրճերում, ձորերում և այլն։ Թավ...
2016-05-18 15:27:52
Ակեբիա. ՀՀ Բույսեր
Ակեբիա (լատ.՝ Akebia) երկշաքիլավոր բույսերի ցեղատեսակ, որը մտնում է Lardizabalaceae ընտանիքի կազմի մեջ։ Բույսը հանդիպում է Արևելյան Ասիայում։ Ցեղատեսակի ներկայացուցիչները են՝ սողացող շուշանները, որոնք հիմնականում աճեցվում են այգիներում, որպես դեկորատիվ բույսեր։ Նրանց մանուշակագույն կամ կարմրամանուշակագույն ծաղիկները հանդիպում ...
2016-05-18 15:07:21
Հալապենո. ՀՀ Բույսեր
Հալապենո (իսպ.՝ Jalapeño) միջին չափի չիլի պղպեղ: Պղպեղի պտուղների միջին երկարությունը հասնում է 5-ից 9 սմ-ի։ Ունի կանաչ (երբեմն կարմիր) գունավորում։ Հալապենոյի հայրենիքը համարվում է Լատինական Ամերիկան` Մեքսիկան, ուստի առաջին հալապենոն աճեցվել է հենց այնտեղ: Պղպեղի անունը գալիս է մեքսիկական Հալապա Էնրիկես քաղաքի անունից, ո...
2016-05-18 15:05:13
Վիստերիա չինական. ՀՀ Բույսեր
Վիստերիա չինական (լատ.՝ Wisteria sinensis), դեկորատիվ ծառատեսակ։ Պատկանում են բակլազգիների ընտանիքի թիթեռածաղկավորների ենթաընտանքին։ Ընձյուղների երկարությունը հասնում է 25-30 մ-ի և ծածկված են մետաքսանման աղվամազով։ Կազմված է 7-13 տերևներից՝ 30 սմ երկարությամբ։ Երիտասարդ տերևները մազմզուկապատ են։ Ծաղիկներն ունեն 2.5 սմ երկարությո...
2016-05-18 14:59:18
Սրնգենի սովորական. ՀՀ Բույսեր
Սրնգենի սովորական (լատ.՝ Ligústrum vulgáre), ձիթազգիների ընտանքից սերված թուփ է։ ՆկարագիրԽոշոր, մինչև 3 մ բարձրությամբ, մերկ ընձյուղներով, նշտարաձև տերևներով, 3-7 սմ երկարությամբ, թեթևակի ոլորված եզրերով թուփ։ Ունեն սպիտակ և հոտավետ ծաղիկներ։ Պտուղը սև է, փայլուն և հյութալի 5-10 սմ երկարությամբ։ Ծաղկում են ամառվա ...
2016-05-18 14:56:56
Կենսածառ արևելյան. ՀՀ Բույսեր
Կենսածառ արևելյան (լատ.՝ Biota orientalis Endl), նոճազգիների ընտանիքի, կենսածառ ցեղի բույս։ Նկարագրություն15 - 18 մ բարձրությամբ մշտադալար ծառ է, որն ունի ձվաձև կամ բրգաձև սաղարթ։ Փշատերևները մուգ կանաչ են, մինչև 1,0 մմ երկարությամբ, ռոմբա-ձվաձև։ Կոները մսալի են, սերտաճած թեփուկներով․ մինչև հասունանալը կապտականաչ են, հասունանալ...
2016-05-18 14:53:20
Կենսածառ. ՀՀ Բույսեր
Կենսածառ (լատ.՝ Biota), նոճազգիների ընտանիքի միատուն ծառերի և թփերի ցեղ։ Հայտնի է 1 տեսակ՝ կենսածառ արևելյան (B. orientalis կամ Thuja orientalis), որի հայրենիքը Չինաստանն ու Կորեան են։ Կենսաբանկան նկարագիրՄշտադալար ասեղնատերև ծառ է, բարձրությունը՝ 8-10 մ։ Տերևները մուգ կանաչ են, թեփուկանման, ծառի վրա մնում են 3-5 տարի...
2016-05-18 14:49:57
Օրացույց
Ամենադիտված
Այսօր
Այս շաբաթ
Այս ամիս
Մենք Facebook-ում