Շրջակա միջավայրի նախարարությունում կառուցվածքային փոփոխություններ են տեղի ունեցել

Վարչապետի որոշմամբ հաստատվել է շրջակա միջավայրի նախարարության նոր կառուցվածքը, որին ամբողջությամբ կարող եք ծանոթանալ հղումով։ 

Վարչապետի որոշմամբ նախարարության կառուցվածքում ընդգրկված՝ նախարարության հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանում հանդիսացող շրջակա միջավայրի պահպանության քաղաքականության վարչությունը բաժանել՝ ստեղծելով՝ կլիմայական քաղաքականության վարչություն, մթնոլորտային քաղաքականության վարչություն, ջրային քաղաքականության վարչություն, կենսաբազմազանության և անտառային քաղաքականության վարչությունը բաժանել՝ ստեղծելով՝ անտառային քաղաքականության վարչություն, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչություն, ներքին աուդիտի բաժնի գործունեությունը դադարեցնել և այլ փոփոխություններ։ 

 

Եղանակի տեսություն
Օրացույց
Մենք Facebook-ում