Կարմիր գիրք

Սև փայտփոր. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Սև փայտփորը Փայտփորների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հազվագյուտ տեսակ է՝ սահմանափակ արեալով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Near Threatened» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU D1: Տարածվածությունը: Եվրոպա, Ասիա: Տարածվածու...
2016-04-11 19:00:56
Ներկարար. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Ներկարարը Ներկարարների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Սակավաթիվ, օլիգոտոպային տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Near Threatened» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B1ab(iii): Տարածվածությունը: Ենթատեսակը տարածված է Հյու...
2016-04-11 18:57:59
Կանաչ մեղվակեր. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Կանաչ մեղվակերը Մեղվակերների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հազվագյուտ տեսակ է՝ սահմանափակ արեալով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B1ab(iii)+2ab(iii): Տարածվածությունը: Հյուսի...
2016-04-11 18:56:10
Թավշաոտ բվիկ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Թավշաոտ բվիկը (Aegolius funereus) Բվերի ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Տարածված է Եվրոպայում և Ասիայում։ Սովորական սարյակից քիչ մեծ թռչուն է, մատերը փետրավորված են մինչև մագիլների հիմքը։ Չորս մատներից երկուսը ուղղված են դեպի առաջ, երկուսը՝ դեպի ետ։ Ականջանման փետուրները բացակայում են, դիմային սկավառակը կլոր է։ Մեջքի մասը գորշագո...
2016-04-11 18:53:46
Բվեճ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Բվեճը Բվերի ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Սակավաթիվ, խոցելի տեսակ է: Գրանցված է Ռուսաստանի Կարմիր գրքում: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B1a; C2a(i); D1: Տարածվածությունը: Են...
2016-04-11 18:49:32
Սևափոր դռլոն. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Սևափոր դռլոնը Դռլոնների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Սակավաթիվ, խոցելի տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i); D1: Տարածվածությունը: Տեսակը տարած...
2016-04-11 18:47:25
Սպիտակաայտ ջրածիծառ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Սպիտակաայտ ջրածիծառը Ջրածիծառների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում մասնատված արեալով բնադրող, սակավաթիվ տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU D1: Տարածվածությունը:...
2016-04-11 18:44:40
Փոքր ջրածիծառ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Փոքր ջրածիծառը Ջրածիծառների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում հազվագյուտ տեսակ է՝ սահմանափակ արեալով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU D1: Տարածվածությունը: Հարավային և...
2016-04-11 18:41:29
Որորակտուց ջրածիծառ. Հայաստանի Կարմիր գիրքը
Որորակտուց ջրածիծառը Ջրածիծառներների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում հազվագյուտ տեսակ է՝ խիստ սահմանափակ արեալով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU D1: Տարածվածություն...
2016-04-11 18:38:41
Հայկական որոր. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Հայկական որորը Որորներների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Բնութագրվում է սահմանափակ արեալով և հեշտ խոցելի բնադրավայրային բիոտոպերով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B1ab(iii)+2a...
2016-04-11 18:36:00
Տափաստանային ծիծառակտցար. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Տափաստանային ծիծառակտցարը Ծիծառակտցարների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում հազվագյուտ, չուի շրջանում հանդիպող տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Near Threatened» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B1ab(iii)+2ab(...
2016-04-11 18:31:51
Մարգագետնային ծիծառակտցար. Հայաստանի կարմիր գիրք
Մարգագետնային ծիծառակտցարը Ծիծառակտցարների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում հազվագյուտ տեսակ է՝ բնադրման տեղային բնույթով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU D1: Տարածվա...
2016-04-11 18:29:05
Բզակտուց. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Բզակտուցը Բզակտուցների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում խիստ հազվագյուտ, սակավաթիվ տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU D1: Տարածվածությունը: Ժամանակ առ ժամանակ հ...
2016-04-11 18:26:22
Ոտնացուպիկ. Հայաստանի Կարմիր գիրքը
Ոտնացուպիկը Բզակտուցների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Խոցելի տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU D1: Տարածվածությունը: Ենթատեսակը տարածված է Եվրասիայում և Աֆրիկայում` մի...
2016-04-11 18:23:15
Կրկնակտցար. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Կրկնակտցարը Մորակտցարների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Near Threatened» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B1ab(iii)+2ab(iii): Տարածվածությունը: Տարածված է Սկանդինավյան երկրներում, Եվրոպայում,...
2016-04-11 18:16:29
Մեծ արորիկ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Մեծ արորիկը Մորակտցարների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանի համար հազվագյուտ տեսակ է, որի թվաքանակը արագորեն կրճատվում է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Near Threatened» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU A2b: Տարածված...
2016-04-11 18:13:36
Սպիտակապոչ եղտյուրիկ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Սպիտակապոչ եղտյուրիկը Քարադրների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում հազվագյուտ տեսակ է՝ խիստ սահմանափակ արեալով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU D1: Տարածվածությունը: Տ...
2016-04-11 18:06:28
Ճախրուկ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Ճախրուկը Քարադրների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանի համար հազվագյուտ տեսակ է, որի թվաքանակը արագորեն կրճատվում է: Նախկին ԽՍՀՄ–ի էնդեմիկ: Գրանցված է նախկին ԽՍՀՄ Կարմիր գրքում: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Critically Endangered A3bc+4bc» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցա...
2016-04-11 18:03:15
Հաստակտուց քարադր. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Հաստակտուց քարադրը Քարադրների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում հազվագյուտ տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Վտանգված»` EN B1a+B2a; Ca(i); D: Տարածվածությունը: Թուրքիայից և...
2016-04-11 18:00:16
Ծովային քարադր. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Ծովային քարադրը Քարադրների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում հազվագյուտ տեսակ է՝ խիստ սահմանափակ արեալով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU D1: Տարածվածությունը: Տարածվա...
2016-04-11 17:57:35
Եղանակի տեսություն
Օրացույց
Մենք Facebook-ում