Կարմիր գիրք

Բզակտուց. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Բզակտուցը Բզակտուցների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում խիստ հազվագյուտ, սակավաթիվ տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU D1: Տարածվածությունը: Ժամանակ առ ժամանակ հ...
2016-04-11 18:26:22
Ոտնացուպիկ. Հայաստանի Կարմիր գիրքը
Ոտնացուպիկը Բզակտուցների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Խոցելի տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU D1: Տարածվածությունը: Ենթատեսակը տարածված է Եվրասիայում և Աֆրիկայում` մի...
2016-04-11 18:23:15
Կրկնակտցար. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Կրկնակտցարը Մորակտցարների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Near Threatened» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B1ab(iii)+2ab(iii): Տարածվածությունը: Տարածված է Սկանդինավյան երկրներում, Եվրոպայում,...
2016-04-11 18:16:29
Մեծ արորիկ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Մեծ արորիկը Մորակտցարների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանի համար հազվագյուտ տեսակ է, որի թվաքանակը արագորեն կրճատվում է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Near Threatened» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU A2b: Տարածված...
2016-04-11 18:13:36
Սպիտակապոչ եղտյուրիկ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Սպիտակապոչ եղտյուրիկը Քարադրների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում հազվագյուտ տեսակ է՝ խիստ սահմանափակ արեալով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU D1: Տարածվածությունը: Տ...
2016-04-11 18:06:28
Ճախրուկ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Ճախրուկը Քարադրների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանի համար հազվագյուտ տեսակ է, որի թվաքանակը արագորեն կրճատվում է: Նախկին ԽՍՀՄ–ի էնդեմիկ: Գրանցված է նախկին ԽՍՀՄ Կարմիր գրքում: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Critically Endangered A3bc+4bc» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցա...
2016-04-11 18:03:15
Հաստակտուց քարադր. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Հաստակտուց քարադրը Քարադրների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում հազվագյուտ տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Վտանգված»` EN B1a+B2a; Ca(i); D: Տարածվածությունը: Թուրքիայից և...
2016-04-11 18:00:16
Ծովային քարադր. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Ծովային քարադրը Քարադրների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում հազվագյուտ տեսակ է՝ խիստ սահմանափակ արեալով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU D1: Տարածվածությունը: Տարածվա...
2016-04-11 17:57:35
Կտցար–կաչաղակ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Կտցար–կաչաղակը Կտցար–կաչաղակների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանի համար հազվագյուտ, սակավաթիվ տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B1ab(iii): Տարածվածու...
2016-04-11 17:54:59
Մեծ արոս. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Մեծ արոսը Արոսների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Խոցելի տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Vulnerable» A2c+3c+4c կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU A2c+3c+4c: Տարածվածությունը: Տեսակի հիմնական մասը բնակեցնում է Իբերիան,...
2016-04-11 17:51:29
Փոքր արոս. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Փոքր արոսը Արոսների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Խոցելի տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Near Threatened» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B2ab(iii); Ca(i); D1: Տարածվածությունը: Տեղ–տեղ տարածված է Արևմտյան Ե...
2016-04-11 17:47:19
Սուլթանական հավ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Սուլթանական հավը Ջրահովվիկների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Սակավ ուսումնասիրված տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Տվյալների անբավարարություն» կատեգորիա` DD: Տարածվածությունը: Ենթ...
2016-04-11 17:40:14
Իշամառոլ արարատյան. ՀՀ Կարմիր գիրք
Կատեգորիա: Կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակ է: Հայաստանի էնդեմիկ: Հայտնի է միայն մեկ պոպուլյացիա, որի տարածման և բնակության շրջանների մակերեսը 10 քառ. կմ–ից պակաս է: Տեսակին սպառնում է տարածման և բնակության շրջանների կրճատում հատկապես գյուղատնտեսական գործունեության հետ կապված աճելավայրերի պայմանների փոփոխության հետևանքով: ...
2016-04-11 17:40:04
Մարգահավ. Հայաստանի Կարմիր գիրքը
Մարգահավը Ջրահովվիկների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Խոցելի տեսակ է: Ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Near Threatened» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B1ab(iii)+2ab(iii): Տարածվածությունը: Տարածված է Արևմտյան Եվրոպայից մինչև...
2016-04-11 17:37:30
Մաղաքյանի ստելերոպսիս. ՀՀ Կարմիր գիրք
Կատեգորիա: Կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակ է: Հարավային Անդրկովկասի էնդեմիկ է: Հայտնի է մեկ պոպուլյացիա, որի տարածման և բնակության շրջանների մակերեսը 10 քառ. կմ–ից պակաս է: Տեսակին սպառնում է տարածման և բնակության շրջանների կրճատում՝ կապված հողատարածքների յուրացման և կլիմայի փոփոխության պատճառով, աճելավայրերի պայմանների փ...
2016-04-11 17:37:16
Մոխրագույն կռունկ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Մոխրագույն կռունկը Իսկական կռունկների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանի համար` քիչ տարածված տեսակ է, որի թվաքանակը վերջին տարիներին զգալիորեն կրճատվել է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես &laq...
2016-04-11 17:34:40
Օշան Թամամշյանի. ՀՀ Կարմիր գիրք
Կատեգորիա: Վտանգված տեսակ է: Տարածման շրջանի մակերեսը 5000 քառ. կմ–ից պակաս է, բնակության շրջանի մակերեսը՝ 500 քառ. կմ–ից պակաս: Հայաստանի Կարմիր գրքի առաջին հրատարակության մեջ ընդգրկված էր 1 կարգավիճակով՝ ոչնչացման սպառնալիքի ենթակա տեսակ: Ընդգրկված չէ CITES–ի և Բեռնի կոնվենցիաների հավելվածներում: Նկարագրությ...
2016-04-11 17:34:01
Գեղանի կռունկ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Գեղանի կռունկը Իսկական կռունկների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանի համար` քիչ տարածված, չվող, հազվագյուտ տեսակ է, որի թվաքանակը վերջին տարիներին զգալիորեն կրճատվել է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է ո...
2016-04-11 17:31:50
Կաթնուկ Թախտաջյանի. ՀՀ Կարմիր գիրք
Կատեգորիա: Վտանգված տեսակ է: Ներկայումս հայտնի են երեք պոպուլյացիաներ: Տարածման և բնակության շրջանների մակերեսը՝ 500 քառ. կմ–ից պակաս է: Տեսակին սպառնում է տարածման և բնակության շրջանների կրճատում՝ կապված գյուղատնտեսական գործունեության ինտենսիվացման հետևանքով առաջացող աճելավայրերի պայմանների փոփոխության հետ: Հայաստանի Կարմ...
2016-04-11 17:31:41
Նշենի նաիրյան. ՀՀ Կարմիր գիրք
Կատեգորիա: Վտանգված տեսակ է: Հարավային Անդրկովկասի էնդեմիկ է: Տարածման շրջանի մակերեսը 5000 քառ. կմ–ից պակաս է, բնակության շրջանի մակերեսը՝ 500 քառ. կմ–ից պակաս: Հայաստանի Կարմիր գրքի առաջին հրատարակության մեջ ընդգրկված էր 1 կարգավիճակով՝ ոչնչացման սպառնալիքի ենթակա տեսակ: Ընդգրկված չէ CITES–ի և Բեռնի կոնվենցիա...
2016-04-11 17:28:23
Եղանակի տեսություն
Օրացույց
Մենք Facebook-ում