Կարմիր գիրք

Հարավային պայտաքիթ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Հարավային պայտաքիթը Պայտաքթայինների ընտանիքին պատկանող կենդանի է։ Կարգավիճակը: Գրանցված է նախկին ԽՍՀՄ –ի Կարմիր գրքում: Հազվադեպ, քիչ ուսումնասիրված տեսակ է` սահմանափակ նեղ արեալով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Near Threatened» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում...
2016-04-12 11:41:26
Պստիկ սպիտակատամ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Պստիկ սպիտակատամը Գետնափորների ընտանիքին պատկանող կենդանի է։ Կարգավիճակը: Հազվադեպ հանդիպող տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B2a (ii): Տարածվածությունը: Արեալն ընդգրկում է Հարավայ...
2016-04-12 11:38:13
Շելկովնիկովի կուտորա. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Շելկովնիկովի կուտորան Գետնափորների ընտանիքին պատկանող կենդանի է։ Կարգավիճակը: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Վտանգված»` EN B1a+2a: Տարածվածությունը: Կովկաս, Անդրկովկաս, Իրան, Թուրքիա: Տարածվածությո...
2016-04-12 11:34:55
Լայնականջ ոզնի. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Լայնականջ ոզնին Ոզնիակերպերի ընտանիքին պատկանող կենդանի է։ Կարգավիճակը: Հազվադեպ հանդիպող տեսակ է: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Վտանգված»` EN B1ab(iii)+2ab(iii): Տարածվածությունը: Հարավարևելյան Եվրոպա, Առաջավոր, Միջին և Կենտրոնական Ասիա, Արևմտյան Սիբիր, Հյուսիսային Կովկաս, Անդրկովկաս: Տար...
2016-04-12 11:31:24
Ալպիական ճայ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Ալպիական ճայը Ճայերի ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում հազվագյուտ տեսակ է՝ խիստ սահմանափակ արեալով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Վտանգված»` EN D: Տարածվածությունը: Հարավային Եվ...
2016-04-12 11:22:30
Իսպանական ճնճղուկ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Իսպանական ճնճղուկը Ճնճղուկների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում հազվագյուտ տեսակ է՝ խիստ սահմանափակ արեալով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B1ab(iii)+2ab(iii): Տարած...
2016-04-12 11:10:15
Խաչկտուց. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Խաչկտուցը Սերինոսների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Սակավաթիվ, օլիգոտոպային տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Տվյալների անբավարարություն» կատեգորիա` DD: Տարածվածությունը: Տեսակը տա...
2016-04-12 11:06:39
Մոնղոլական խածկտիկ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Մոնղոլական խածկտիկը Սերինոսների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում հազվագյուտ տեսակ է՝ խիստ սահմանափակ արեալով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Տվյալների անբավարարություն» կատեգորիա...
2016-04-12 11:02:07
Անապատային խածկտիկ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Անապատային խածկտիկը Սերինոսների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում հազվագյուտ տեսակ է՝ խիստ սահմանափակ արեալով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Տվյալների անբավարարություն» կատեգորիա...
2016-04-12 10:51:35
Ժայռային դրախտապան. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Ժայռային դրախտապանը Դրախտապանների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Սակավաթիվ օլիգոտոպային տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B1ab(iii)+2ab(iii): Տարածվածությունը: Տեսակը տա...
2016-04-12 10:44:38
Կարմրաթև մագլցող. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Կարմրաթև մագլցողը Սիտեղների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Սակավաթիվ օլիգոտոպային տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Տվյալների անբավարարություն» կատեգորիա` DD: Տարածվածությունը: Ենթա...
2016-04-12 10:36:07
Մեծ ժայռային սիտեղ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Մեծ ժայռային սիտեղը Սիտեղների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Սակավաթիվ, նեղ արեալային օլիգոտոպային տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B1ab(iii)+2ab(iii): Տարածվածությունը...
2016-04-12 10:27:51
Միջերկրածովային երաշտահավ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Միջերկրածովային երաշտահավը Երաշտահավերի ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Սակավաթիվ օլիգոտոպային տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B1ab(iii)+2ab(iii); C1a(i): Տարածվածությո...
2016-04-12 10:22:09
Կիսասպիտակավիզ ճանճորս. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Կիսասպիտակավիզ ճանճորսը Ճանճորսների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Սակավ ուսումնասիրված, օլիգոտոպային տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Near Threatened» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Տվյալների անբավարարություն» կատեգորիա` DD: ...
2016-04-12 10:17:29
Հնդկական եղեգնաթռչնակ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Հնդկական եղեգնաթռչնակը Շահրիկների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում հազվագյուտ հանդիպող տեսակ է, սահմանափակ արեալով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Վտանգված»` EN B1a+2a: Տարածված...
2016-04-12 10:11:51
Սոխականման ճռիկահավ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Սոխականման ճռիկահավը Շահրիկների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում հազվագյուտ տեսակ է՝ խիստ սահմանափակ արեալով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Վտանգված»` EN B1a+2a: Տարածվածությու...
2016-04-12 10:00:57
Շիկապոչ քարաթռչնակ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Շիկապոչ քարաթռչնակը Կեռնեխների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Փոքր թվաքանակով, խոցելի տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Վտանգված»` EN B1a+2a; D: Տարածվածությունը: Տեսակի պոպուլյացիա...
2016-04-11 19:09:35
Սպիտակափող սոխակ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Սպիտակափող սոխակը Կեռնեխների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Սակավաքանակ, քիչ ուսումնասիրված, օլիգոտոպային տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Տվյալների անբավարարություն» կատեգորիա` DD:...
2016-04-11 19:07:19
Կարմրակատար շամփրուկ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Կարմրակատար շամփրուկը Շամփրուկների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Սակավաթիվ օլիգոտոպային տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B1ab(iii)+2ab(iii): Տարածվածությունը: Տարածված...
2016-04-11 19:05:06
Դեղնագլուխ խաղտտնիկ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Դեղնագլուխ խաղտտնիկը Խաղտտնիկների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում հազվագյուտ տեսակ է՝ խիստ սահմանափակ արեալով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU D1: Տարածվածությունը: ...
2016-04-11 19:03:07
Եղանակի տեսություն
Օրացույց
Մենք Facebook-ում