Կարմիր գիրք

Միջերկրածովային երաշտահավ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Միջերկրածովային երաշտահավը Երաշտահավերի ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Սակավաթիվ օլիգոտոպային տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B1ab(iii)+2ab(iii); C1a(i): Տարածվածությո...
2016-04-12 10:22:09
Կիսասպիտակավիզ ճանճորս. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Կիսասպիտակավիզ ճանճորսը Ճանճորսների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Սակավ ուսումնասիրված, օլիգոտոպային տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Near Threatened» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Տվյալների անբավարարություն» կատեգորիա` DD: ...
2016-04-12 10:17:29
Հնդկական եղեգնաթռչնակ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Հնդկական եղեգնաթռչնակը Շահրիկների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում հազվագյուտ հանդիպող տեսակ է, սահմանափակ արեալով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Վտանգված»` EN B1a+2a: Տարածված...
2016-04-12 10:11:51
Սոխականման ճռիկահավ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Սոխականման ճռիկահավը Շահրիկների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում հազվագյուտ տեսակ է՝ խիստ սահմանափակ արեալով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Վտանգված»` EN B1a+2a: Տարածվածությու...
2016-04-12 10:00:57
Շիկապոչ քարաթռչնակ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Շիկապոչ քարաթռչնակը Կեռնեխների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Փոքր թվաքանակով, խոցելի տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Վտանգված»` EN B1a+2a; D: Տարածվածությունը: Տեսակի պոպուլյացիա...
2016-04-11 19:09:35
Սպիտակափող սոխակ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Սպիտակափող սոխակը Կեռնեխների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Սակավաքանակ, քիչ ուսումնասիրված, օլիգոտոպային տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Տվյալների անբավարարություն» կատեգորիա` DD:...
2016-04-11 19:07:19
Կարմրակատար շամփրուկ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Կարմրակատար շամփրուկը Շամփրուկների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Սակավաթիվ օլիգոտոպային տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B1ab(iii)+2ab(iii): Տարածվածությունը: Տարածված...
2016-04-11 19:05:06
Դեղնագլուխ խաղտտնիկ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Դեղնագլուխ խաղտտնիկը Խաղտտնիկների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում հազվագյուտ տեսակ է՝ խիստ սահմանափակ արեալով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU D1: Տարածվածությունը: ...
2016-04-11 19:03:07
Սև փայտփոր. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Սև փայտփորը Փայտփորների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հազվագյուտ տեսակ է՝ սահմանափակ արեալով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Near Threatened» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU D1: Տարածվածությունը: Եվրոպա, Ասիա: Տարածվածու...
2016-04-11 19:00:56
Ներկարար. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Ներկարարը Ներկարարների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Սակավաթիվ, օլիգոտոպային տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Near Threatened» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B1ab(iii): Տարածվածությունը: Ենթատեսակը տարածված է Հյու...
2016-04-11 18:57:59
Կանաչ մեղվակեր. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Կանաչ մեղվակերը Մեղվակերների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հազվագյուտ տեսակ է՝ սահմանափակ արեալով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B1ab(iii)+2ab(iii): Տարածվածությունը: Հյուսի...
2016-04-11 18:56:10
Թավշաոտ բվիկ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Թավշաոտ բվիկը (Aegolius funereus) Բվերի ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Տարածված է Եվրոպայում և Ասիայում։ Սովորական սարյակից քիչ մեծ թռչուն է, մատերը փետրավորված են մինչև մագիլների հիմքը։ Չորս մատներից երկուսը ուղղված են դեպի առաջ, երկուսը՝ դեպի ետ։ Ականջանման փետուրները բացակայում են, դիմային սկավառակը կլոր է։ Մեջքի մասը գորշագո...
2016-04-11 18:53:46
Բվեճ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Բվեճը Բվերի ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Սակավաթիվ, խոցելի տեսակ է: Գրանցված է Ռուսաստանի Կարմիր գրքում: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B1a; C2a(i); D1: Տարածվածությունը: Են...
2016-04-11 18:49:32
Սևափոր դռլոն. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Սևափոր դռլոնը Դռլոնների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Սակավաթիվ, խոցելի տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i); D1: Տարածվածությունը: Տեսակը տարած...
2016-04-11 18:47:25
Սպիտակաայտ ջրածիծառ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Սպիտակաայտ ջրածիծառը Ջրածիծառների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում մասնատված արեալով բնադրող, սակավաթիվ տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU D1: Տարածվածությունը:...
2016-04-11 18:44:40
Փոքր ջրածիծառ. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Փոքր ջրածիծառը Ջրածիծառների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում հազվագյուտ տեսակ է՝ սահմանափակ արեալով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU D1: Տարածվածությունը: Հարավային և...
2016-04-11 18:41:29
Որորակտուց ջրածիծառ. Հայաստանի Կարմիր գիրքը
Որորակտուց ջրածիծառը Ջրածիծառներների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում հազվագյուտ տեսակ է՝ խիստ սահմանափակ արեալով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU D1: Տարածվածություն...
2016-04-11 18:38:41
Հայկական որոր. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Հայկական որորը Որորներների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Բնութագրվում է սահմանափակ արեալով և հեշտ խոցելի բնադրավայրային բիոտոպերով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B1ab(iii)+2a...
2016-04-11 18:36:00
Տափաստանային ծիծառակտցար. Հայաստանի Կարմիր գիրք
Տափաստանային ծիծառակտցարը Ծիծառակտցարների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում հազվագյուտ, չուի շրջանում հանդիպող տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Near Threatened» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B1ab(iii)+2ab(...
2016-04-11 18:31:51
Մարգագետնային ծիծառակտցար. Հայաստանի կարմիր գիրք
Մարգագետնային ծիծառակտցարը Ծիծառակտցարների ընտանիքին պատկանող թռչուն է։ Կարգավիճակը: Հայաստանում հազվագյուտ տեսակ է՝ բնադրման տեղային բնույթով: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU D1: Տարածվա...
2016-04-11 18:29:05
Եղանակի տեսություն
Օրացույց
Մենք Facebook-ում